VERSLAG VAN HET GEKOZEN JAAR

 

 

 

 

1991

 

Dit jaar werd de negende verkiezing op 26 Januari gehouden en slechts drie kandidaten

 

   1. Freddy Lecointer als De Verzorger

   2. Dirk Wesemael als T' Schipperke

   3. Geert Devoddere als De Stroateleure

 

Geert Devoddere haalde het van zijn 2 medespelers.

 

Op de kindercarnaval was het Klutske die de kinderen een aangename namiddag verzekerde.

 

De jaarlijkse braderie werd vervangen door een rommelmarkt op 7 September